Drømmen er omtalt i norsk shakespeare- og teatertidsskrift

Drømmen er omtalt som én av fire kompani som deltok under Frontlosjefestivalen til Frontlosjen.  drømmen i norsk shakespeare- og teatertidsskrift . Omtalen er skrevet av Rania Broud og publisert i Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrifts 2/3 utgave i 2016.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.