Queens

Kompaniet

Et Bergensbasert teaterkompani som ble opprettet av Helena Wik og Marie Kallevik Straume i april 2014 med intensjon om å skape en arena til å utforske og utvikle scenekunst. Helena og Marie er født tidlig på nittitallet og dette kommer frem gjennom det sceniske uttrykket: det er rått og tar for seg egen generasjons måte å oppfatte og leve i verden på. Derfor er også Hennes Majestets valg av tema for produksjonene er dagsaktuelle. Tema i tidligere produksjoner har vært sosiale medier og den gryende oljekrisen. I neste produksjon er tema NAV. Kompaniet har som formål at forestillingene alltid skal på turné etter premiere.

 

Millan Persdotter Persson fungerer som produsent.

Kontakt kompaniet på epost: post@hennesmajestet.no

 

Om majestetene bak kompaniet

Marie og Helena møttes på Den Nationale Scene, da Marie var statist og Helena påkleder. Begge ville satse profesjonelt på teater og bestemte seg for å møtes over et frokostmøte. Møtet varte i fire timer og endte i teaterkompaniet Hennes Majestet.

team_image
Administrativ leder

Marie Kallevik Straume

marie.kallevik@gmail.com // 97 11 46 57

Marie er født og oppvokst i Stavanger, hvor hun startet i Rogaland Barne- og Ungdomsteater som 10-åring. Hun har studert psykologi ved UiB. I Bergen har hun vært engasjert ved Kulturskolen og har siden 2014 hovedsakelig jobbet ved Den Nationale Scene som statistkoordinator og sufflør. I høst skal hun på turné med kompaniets forestilling Du ser meg gjennom Den Kulturelle Skolesekken og skal jobbe med å utvikle kompaniets neste produksjon: Skandinav.

team_image
Kunstnerisk leder

Helena Wik

wik93@hotmail.com // 93 89 77 96

Helena er fra Bessaker i Sør-Trøndelag. Hun har en bachelor i teatervitenskap og drama fra Universitetet i Bergen/Høyskolen i Bergen og har jobbet som teaterinstruktør for Vestlandske teatersenter. Hun har også jobbet som dramaturg ved Det Kongelige Teater i København, og jobber denne høsten som regiassistent ved Bergen Nasjonale Opera, i tillegg til å spille Du ser meg igjennom Den kulturelle skolesekken og utvikle Skandinav.

Foto av Signe Fuglesteg Luksengard